ГРАДИНАР - всичко за градината
21 ноември 2017 г.
АКТУАЛНО
 
/10.04.2016 г./ Преглеждания 613 | Коментари 0
Вълшебният чай на Мурсала
Поради интензивното използване на находищата му, може и да се култивира
 
Мурсалският чай е лечебно растение. Известен е още като пирински чай и има антимикробно, противовъзпалително и антианемично действие. Използва се цялата надземна част, а най-богати на биологично-активни вещества са съцветията.
Той се среща само на Балканския полуостров. У нас може да се види в Среден и Южен Пирин, планина Славянка и Мурсалския дял на Родопите от 1400 до 2200 м н. в. Включен е в Червената книга на България и в Списъка на защитените растения със статус на рядък за страната вид.
Мурсалския чай не е температуро-чувствителен и понася амплитуди от -20oС до 40 oС. Въпреки това, при безснежни зими, може да измръзне. Културата се характеризира с висока сухоустойчивост, но напояването по време на поникването му оказва благоприятно въздействие. Развива се най-добре на огрявани от слънцето места. Вида не е чувствителен към почвата. В естествените му местообитания се среща предимно на хумусно-карбонатни почви. Установено е, че вида може да се отглежда 6-7 години на едно и също място без това да доведе до намаляване на количествените и качествени показатели.

Отгледайте разсад
Най-благоприятни предшественици за мурсалския чай са културите, които оставят почвата рохкава и чиста от плевели. Такива са окопните и зимните-житни култури. Подготовката на площите за засаждане трябва да започне още предшестващата година – изораване и основното торене.
След поникването, растенията се развиват много бавно, затова в началните фази се изискват големи грижи за посевите, поради което е препоръчително пиринският чай да се отглежда чрез предварително производство на разсад. Разсад може да се отглежда в култивационни съоръжения (февруари-март) или на открити лехи (октомври-ноември или март). Семената се засяват редово на дълбочина 2 см при междуредово разстояние 10 см, след което се покриват със наситнен, добре разложен оборски тор. Необходимо е разсадът да се окопава, плеви и напоява редовно.

Засажда се по схема
Засаждането на постоянно място се извършва на предварително оформени бразди (50 см между браздите и 50 см вътре в реда), като след това растенията задължително се поливат. По време на вегетацията се извършват няколко окопавания и няколко поливки. През есента почвата се наторява с оборски тор и се преорава. За успешно презимуване растенията се загърлят. През пролетта, почвата се отхвърля от редовете към средата на междуредията. Мурсалския чай е имунен към гъбни болести.
Към прибиране на надземната част се пристъпва в началото на цъфтежа. Установено е, че през този период тя е най-богата на етерични масла. Стъблата се изрязват на 20 см от върха механизирано или със сърп. След жътвата растенията продължават развитието си до септември, когато се пристъпва към втора жътва. Първото прибиране се извършва в края на май – началото на юни, а второто – началото на септември.
 
Изпрати Изпрати на приятел [назад] 
 
 
 
 
 « предишно следващо » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вашето име:*  
Вашият e-mail:*  
Въвдете антиспам кода:*
Вашето мнение:*
  Всички полета са задължителни!
 


 
Всички права запазени GRADINAR.net  2009 - 2017